Den här sidan använder kakor för statistikinsamling. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användandet av kakor.

  • Tillämpat kulturarv

Tillämpat kulturarv handlar om att använda kulturarv på ett sätt som stärker demokratin och samhällsutvecklingen. Kulturarv som gör skillnad!

I projektet Tillämpat kulturarv – universitet och länsmuseum för regional utveckling utforskade vi hur kulturarvssektorns kompetenser och resurser bättre kan användas för att stärka den sociala sammanhållningen och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Syftet var att visa att kulturarv inte enbart är något som ska bevaras och förmedlas på traditionellt vis, utan också något som ska användas och utvecklas utifrån samtidens behov och intressen.

Vi ville visa att kulturarv kan användas på många olika områden, såsom utbildning, hälsa, integration, demokrati och samhällsbyggande. Det handlar alltså om att hitta nya sätt att tillgängliggöra och nyttja kulturarv till glädje för människor idag.

Projektet pågick mellan februari 2014 och januari 2017 och drevs av Linnéuniversitetet och Kalmar läns museum med finansiellt stöd av Regionförbundet i Kalmar län och Statens kulturråd. En av ambitionerna med projektet var att skapa en gemensam FoU-miljö för aktörer inom den regionala kulturarvssektorn.

2016 bildades Centrum för tillämpat kulturarv vid Linnéuniversitetet, vilket kommer att fortsätta att samla och driva aktuella frågor kring kulturarv och samhällsutveckling. Vår förhoppning är att samverkansmodellen kan spridas till fler regioner i landet och att fler blir medvetna om hur kulturarv kan göra skillnad.

Projektet är nu avslutat, men du kan läsa om projektresultaten i vår handbok för samverkan (se kolumnen till höger).

Läs mer

Om projektet

Vad är tillämpat kulturarv?

Handbok

Blogg

Kontakt

English


Senaste blogginlägget:

Projektavslut
publicerat 31 januari

Här kan du träffa oss i dag:

1 januari