Den här sidan använder kakor för statistikinsamling. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användandet av kakor.

Blogg

Projektavslut

Nu har projektet Tillämpat kulturarv formellt avslutats. Vi hade vårt sista styrgruppsmöte den 13 december då vi hade lite lussefika medan vi summerade de år som gått och de aktiviteter som genomförts. Då…

Läs mer

Experimentellt kulturarv

Under två dagar genomfördes en workshop på Mellby Ör Inn, på sydöstra Öland, inom ramen för projektet Experimentellt kulturarv. Tanken med projektet är att genom att sammanföra forskning och konst ge nya…

Läs mer

Active ageing and Heritage in Adult learning

Universitets- och högskolerådet anordnade en dag med temat "Internationellt samarbete för vuxnas lärande - vad kan man göra, hur har andra gjort?" i Stockholm där vi var med och tog del av hur olika aktörer…

Läs mer

Med mod och makt

Den här hösten har museerna och deras roll fått stort utrymme i medierna på grund av den debatt som startade med en krönika av Ola Wong i Svenska Dagbladet den 28 september. Han utgick där ifrån de rapporter om…

Läs mer

Hälsa och Kultur i Kalmar län

Sista mötet för styrgruppen för Hälsa och Kultur i Kalmar län.…

Under hösten fick vi i uppdrag att utvärdera Hälsa och Kultur i Kalmar län, ett projekt var syfte varit att föra samman personer som arbetar med…

Läs mer