Den här sidan använder kakor för statistikinsamling. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användandet av kakor.

Projektavslut

Nu har projektet Tillämpat kulturarv formellt avslutats. Vi hade vårt sista styrgruppsmöte den 13 december då vi hade lite lussefika medan vi summerade de år som gått och de aktiviteter som genomförts. Då presenterades även handboken Forskning utveckling och kulturarv: Handbok för att främja samverkan mellan museer och universitet, som innehåller tips och råd om hur en sjösätter ett sådant här samverkansprojekt. Under december månad genomförde också projektets praktikant Lovis intervjuer med de personer som varit involverade i projektet, där de fick reflektera kring vad tillämpat kulturarv innebär för dem och hur de arbetar konkret med dessa frågor, vilket resulterade i skriften Tillämpat kulturarv: Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling.

För mig som projektledare har det varit oerhört lärorika och roliga år. Jag började jobba med projektet i juni 2014 och kom då som ny till Kalmar efter att ha jobbat en tid på Jamtli/NCK i Östersund. Det har varit väldigt intressant att få inblick i det arbete som görs vid Kalmar läns museum och lära mig om hur de arbetar med kulturarv här, inte minst i de pedagogiska programmen, tidsresorna och den internationella organisationen Bridging Ages. Det har också varit givande för mig som historiker att samarbeta med arkeologerna vid Linnéuniversitetet och få ta del av deras forskning och perspektiv på kulturarv, samtid och framtid. Jag vill tacka alla projektdeltagare och de som samverkat med projektet på olika sätt. Tillsammans har vi hittat nya spännande sätt att tänka kring och arbeta med kulturarv. Jag hoppas att ni också tycker att det har varit roligt att arbeta med det här projektet.

För mig återstår nu att slutredovisa projektet till våra externa finansiärer och försöka sprida projektresultaten till så många som möjligt i kulturarvssektorn. Jag kommer att fortsätta att arbeta med några av de projekt vi startat, framför allt med Sandby borg och hur kunskapen kring denna plats kan användas på olika sätt. Det ser jag mycket fram emot!

/Carolina


    Kommentera