Den här sidan använder kakor för statistikinsamling. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användandet av kakor.

Handbok

Den här handboken är för museer och universitet som vill inleda ett nytt eller stärka ett redan existerande samarbete. Handboken bygger på erfarenheterna från projektet Tillämpat kulturarv, som drevs av Kalmar läns museum och Linnéuniversitetet feb 2014 – jan 2017. En ambition med projektet var att utformandet av FoU-miljön skulle kunna fungera som en modell för andra universitet och museer, särskilt de icke-statliga museer som inte har forskning i sitt uppdrag eller särskilda medel för detta.

Handboken innehåller både rekommendationer och reflektioner kring metodutveckling och samverkansarbete. Första kapitlet visar hur samverkan kan initieras och organiseras med exempel hämtade från Tillämpat kulturarv. Det andra kapitlet handlar om hur forskning och utveckling kan implementeras i verksamheterna och vad det konkreta FoU-arbetet kan innehålla. I det tredje kapitlet diskuteras vilka utmaningar parterna kan ställas inför i ett samverkansarbete och vad som kan göras för att undvika eller lösa problem. Den fjärde och avslutande delen består av insikter och goda råd.

Du kan ladda ner handboken här.

Senaste blogginlägget:

Projektavslut
publicerat 31 januari

Här kan du träffa oss i dag:

1 januari