Den här sidan använder kakor för statistikinsamling. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användandet av kakor.

Spännande konferens om experimentellt kulturarv!

Bodil Petersson

Denna vecka är jag på Öland två dagar för en spännande och lite annorlunda konferens kring något som kallas för experimentellt kulturarv. Konferensen anordnas av Bodil Petersson vid Linnéuniversitetet tillsammans med några öländska konstnärer och kulturorganisationer. Tanken är att hitta inspiration för framtida gemensamma projekt där kulturarvsforskning och fri konst kan mötas.

Vad är då experimentellt kulturarv? Bodil Petersson beskriver det som skärningspunkten mellan konst och kulturarv, mellan konstnärligt utövande och forskning, mellan det analytiska och det emotionella. Det experimentella är utforskandet och mötet mellan dessa olika poler. Inom experimentellt kulturarv är det framför allt olika perspektiv på och förståelser av det förflutna som står i centrum, men också tolkningen av platser, landskap och objekt.

Tillsammans har gruppen valt ut tre stycken teman att arbeta med, som länkar till detta. Det första är vatten, källor och ritualer, det andra fornborgar, försoning, liv och död och det tredje platser, vila och kontemplation. Under konferensens första dag hölls föredrag och gruppdiskussioner på dessa teman. Några av konstnärerna presenterade tänkbara eller pågående konstprojekt och några av de inbjudna från universitetet presenterade sin forskning.

Den andra dagen åkte vi på exkursion. Först besökte vi en plats ute på heden där vi fick möjlighet att tillsammans utforska tid och rumslighet genom olika gruppövningar. Sedan åkte vi till Sandby borg, där arkeologen Ludvig Papmehl-Dufay från länsmuseet berättade om utgrävningarna. Där utförde vi också ett musikaliskt experiment i kulturmiljön, vilket leddes av musikarkeologen Frances Gill. Dagen avslutades med en workshop på Ölands folkhögskola, där vi fick samla våra intryck och uttrycka dem via text, bild eller form.

Som sagt, en lite annorlunda konferens, men oj så rolig. Inte minst var det kul att träffa alla dessa konstnärer och ta del av deras tankar och livsvärldar. Nyttigt för en dammig kulturarvsforskare att få sin egen världsbild ställd på ända!

Här är några bilder från konferensen:

Helle Kvamme och Walle Dickson från Kulturell Tankesmedja.

Frances Gill från Linnéuniversitetet.

Vi utforskar platsen.

Ludvig Papmehl-Dufay berättar om utgrävningarna i Sandy borg.

Avslutande workshop.

Kategorier:

konferens
 
arkeologi
 
experimentellt kulturarv
 
Sandby borg
 

    Kommentera