Den här sidan använder kakor för statistikinsamling. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användandet av kakor.

Community Heritage Centers i norra Kenya

Kalmar läns museum har fått medel från Svenska Institutet för att genomföra ett samverkansprojekt med Marsabit County och National Museums i Kenya. Målet är att etablera lokala Community Heritage Centers i norra Kenya. I slutet av augusti var några representanter från Kalmar läns museum, Bridging Ages och Linnéuniversitetet i Marsabit County för att träffa intressenter och myndigheter angående var dessa center ska ligga, hur de ska användas och hur de ska förankras i lokalsamhället. Den här veckan är representanter från Marsabit County och National Museums of Kenya på besök här i Kalmar för att se hur länsmuseet och andra kulturarvsorganisationer arbetar med demokrati och mångfald och fortsätta diskussionen.

Marsabit County är den största av de 47 regionerna i Kenya, men har det minsta befolkningsantalet. Där bor uppskattningsvis 400 000 människor och det finns 14 etniska grupper. Regionen präglas av fattigdom, dålig infrastruktur och stora otillgängliga ökenområden. En stor del av befolkningen har en nomadisk livsstil och är beroende av att hitta vatten och bete till sin boskap. Torka och brist på vatten leder ibland till konflikter mellan de olika stammarna i området. Det ständiga flyttandet gör att barnens skolgång blir lidande. Många barn stannar hemma och ansvarar för skötsel av boskap och bidrar till försörjningen istället. Till följd av detta är utbildningsnivån och läskunnigheten låg, vilket försvårar deltagandet i demokratiska processer.

Syftet med att etablera Community Heritage Centers är att öka den sociala sammanhållningen i regionen. Dessa center ska vara platser där människor kan träffas, diskutera och utbyta kunskaper och erfarenheter. Centren ska vara öppna för alla, barn och gamla, kvinnor och män, för att öka jämställdheten och medbestämmandet. Kultur och kulturarv ska användas som en nod i verksamheten för att föra människor samman, göra saker tillsammans och lära av varandra. Aktiviteterna ska syfta till problemlösning, konflikthantering och demokratiutveckling.

Under besöket i Kenya gjorde delegaterna besök på tre ställen där det är tänkt att lokala center ska startas: Ngurunit, Gadhamoji och Kalacha. Det var i Ngurunit som Bridging Ages höll sin internationella konferens förra året, och representanter från BANK (Bridging Ages Northern Kenya) deltog under diskussionerna både i Kenya och i Sverige. Den här veckan har de kenyanska delegaterna besökt länsmuseet och hembygdsföreningar i Kalmar län. Idag träffades en stor arbetsgrupp på museet för att diskutera projektet. Medverkade gjorde representanter från bland annat Kalmar läns museum, Linnéuniversitetet, Kalmar kommun, Regionförbundet i Kalmar län, Svenska kyrkan, lokala skolor, Bridging Ages, Marsabit County, National Museums of Kenya och Kenyatta University i Nairobi.

På bilden håller Grace Galmo, ansvarig för turism, kultur och samhällsservice i Marsabit County, en presentation om regionen. Hon visade bland annat en film där vi fick se lite av landskapet och hur människor lever. Flera från länsmuseet var med på konferensen i Ngurunit och vi kände igen oss en del, men det finns naturligtvis många platser och sevärdheter vi aldrig hann besöka. En viktig ambition för Marsabit County är att öka turismen i området, vilket också är en nationell strävan. Genom att tillvarata och främja kulturarv och naturresurser kan den lokala identiteten och sociala samanhållningen stärkas, samtidigt som dessa resurser kan fungera som motor i ekonomisk tillväxt och en hållbar utveckling. Tanken är att stödja denna process genom etablerandet av Community Heritage Centers.

Det ska bli spännande att fortsätta att följa projektet. Pengarna från Svenska institutet var för en förstudie och nästa år ska vi söka nya medel för att förlänga projektet. Hör gärna av er om ni vill veta mer om projektet eller vårt samarbete med våra kenyanska partners.

Kategorier:

Kenya
 
samverkan
 

    Kommentera