Den här sidan använder kakor för statistikinsamling. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användandet av kakor.

Forskarskola inom uppdragsarkeologi

Institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet har beviljats miljonbelopp av KK-stiftelsen för att starta en företagsforskarskola inom uppdragsarkeologi. Dessa glädjande nyheter nådde oss häromdagen, vilket vi nu har firat ordentligt. Detta kommer att innebära nya forsknings- och utvecklingsmöjligheter för alla inblandade parter, vilket även inkluderar projektet Tillämpat kulturarv, som knyter väl an till forskarskolans planerade verksamhet.

En företagsforskarskola byggs upp i samarbete mellan företag och högskola med syfte att öka antalet forskarutbildade i näringslivet. Utbildningen är baserad på problemställningar relevanta för näringslivet och de forskarstuderande är anställda i företagen. I GRASCA (the Graduate School in Contract Archaeology) samarbetar Linnéuniversitetet med arkeologiföretag vid Kalmar läns museum, Bohusläns museum och Jamtli, men ytterligare några parter kan tillkomma. Förhoppningen är att anställa 7-11 doktorander, som ska läsa utbildningen på 80% och fortsätta sitt vanliga arbete på 20%.

Professor Cornelius Holtorf har varit projektledare för ansökningen. ”För akademin är denna satsning på uppdragsarkeologi mycket betydelsefull”, menar han. ”Arkeologi genomförs i nutid. Vi forskar om andra tider, men vi måste även intressera oss för arkeologins betydelse för dagens samhälle och i vår samtid - och den betydelsen är stor. Den nya företagsforskarskolan ska stärka hela arkeologins förmåga att möta samhällets behov och utveckla nya användningsområden för arkeologin.” (Citat hämtat från Linnéuniversitetets pressmeddelande 2014-12-09.)

Nu påbörjas processen med att skapa en struktur för forskarskolan, personal ska tillsättas, doktorandkurser utvecklas och praktiska frågor lösas. Men framför allt ska doktorandplatserna fyllas och det finns fortfarande en möjlighet för företag inom arkeologibranschen att anmäla sitt intresse. Kravet är medfinansiering (den totala budgeten är på drygt 45 miljoner, varav företagen bidrar med 20,8 miljoner, KK-stiftelsen med 19,8 och universitetet med 4,5) och att det tilltänkta avhandlingsarbetet matchar forskarskolans profil. Utbildningen beräknas komma igång under hösten 2015.

Kategorier:

forskning
 
arkeologi
 

    Kommentera