Den här sidan använder kakor för statistikinsamling. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användandet av kakor.

Östersjön – möjligheternas hav

Igår var jag på minikonferensen ”Östersjön – möjligheternas hav”, som anordnades av Regionförbundet i Kalmar län. Syftet var att diskutera några av de utmaningar som regionen står inför, inte minst beträffande säkerhetspolitik och ekonomiska kriser. De två föreläsarna, Kristian Gerner (historiker vid Lunds universitet) och Hubert Fromlet (nationalekonom vid Linnéuniversitetet), målade upp en tämligen dyster bild av framtiden, men det finns inte bara hot utan även stora möjligheter. Tillväxtverkets expert Ulf Savbäck presenterade EU:s Östersjöprogram och de strategier som tagits fram för programperioden 2014–2020. Glädjande nog är Östersjön ett prioriterat område för EU och det finns en stor vilja till samarbete på båda sidor av havet. Programmen är inte helt färdiga än, men förhoppningarna är att de ska kunna sjösättas under nästa år.

Vad innebär detta för kulturarvsinstitutionerna i området? I EU:s strategi för 2020 är målet att skapa ett smart, inkluderande och hållbart samhälle. Många av satsningarna handlar om kunskap, innovation och entreprenörskap. Kan museer arbeta med dessa frågor? I allra högsta grad, är mitt svar. Museer är och har alltid varit platser för kunskapsbyggande och lärande med kreativitet och skapande som drivkraft. Museerna spelar redan en stor roll för lokalsamhället och för besöksnäringen, men genom EU:s regionala program kan detta göras än mer strategiskt och i samverkan med andra som har liknande idéer och behov.

I kommande utlysningar finns målformuleringar som handlar om utvecklandet av besöksmål, grön och blå turism, natur- och kulturmiljöer, en levande landsbygd, integration och social sammanhållning, jämställdhet, medborgardeltagande och mycket mer. Kort sagt, en hel del som knyter an till – just det – tillämpat kulturarv. Om ni är intresserade av att samverka kring dessa frågor så kontakta oss gärna. Vi tycker alltid att det är spännande att vara med och utveckla nya projektidéer. För närvarande har vi flera kontakter i Danmark, Tyskland, Polen, Baltikum och Finland, såväl minnesinstitutioner som universitet och myndigheter, som skulle kunna bli samarbetspartners i ett utvecklingsprojekt. Passa på att ta chansen!

Kategorier:

konferens
 
EU
 

    Kommentera