Den här sidan använder kakor för statistikinsamling. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användandet av kakor.

FUISM-konferens dag 2

Dag två av konferensen ägde rum på Världskulturmuseet. Under denna dag lyfte vi blicken från det lokala och satte in museet i ett internationellt sammanhang. Diana Walters (tidigare vid Världskulturmuseet, numera vid Cultural Heritage without Borders) och Michèle Taylor talade om tillgänglighet och deltagande och hur museer rent praktiskt kan arbeta med dessa frågor. Det handlar om att flytta fokus från individens förutsättningar till museets, och identifiera och åtgärda de hinder som gör att alla inte känner sig inkluderade. Dessa hinder kan vara fysiska, sensoriska, intellektuella, kulturella, ekonomiska, attitydmässiga, etc. Vi fick flera (avskräckande) exempel från olika museer och kulturinstitutioner i Sverige och andra länder och kunde konstatera att det är en lång väg kvar innan vi har uppnått visionen om det inkluderande museet.

Mattias Kästel och Linn Nyberg Ekengren (bilden ovan) från Världskulturmuseet presenterade samarbetsprojektet Unstraight Perspectives, som initierats av The Unstraight Museum. Syftet är att skapa normkritiska utställningar med fokus på hbtq-personers liv och att uppmana fler museer att inkludera hbtq-perspektivet i arbetet med samlingar och program. I projektet har Världskulturmuseet ett internationellt utbyte med organisationer i Vietnam och Mattias och Linn berättade om samarbetsprocessen utifrån vision, innehåll och lärande.

Ett annorlunda och mycket uppskattat inslag på konferensen var ett samtal med Andrzej Saramowicz, i vilket han berättade om Nasreddin Hodja, en figur som gett upphov till en mängd anekdoter och lustiga historier inom den turkiska folklitteraturen. Dessa historier har ofta en sensmoral som vill lära läsaren/lyssnaren något och kan därmed sägas fylla en pedagogisk funktion. Samtalet med Andrzej Saramowicz var både en iscensättning av hur storytelling kan användas i praktiken och en reflekterande diskussion kring berättandets lärandeeffekter och potential. Idag arbetar många museer med storytelling på olika sätt, så fler workshops och utbildningar behövs!

Konferensen avslutades med en allmän summering av intryck och lärdomar. Som vanligt vid denna typ av konferenser kunde det konstateras att vi kämpar med liknande utmaningar i vår vardag (resurser, kompetens och struktur) men att vi strävar åt samma håll (ett inkluderande museum för alla). Men genom att arbeta tillsammans så kommer vi längre.

Kategorier:

konferens
 
pedagogik
 

    Kommentera