Den här sidan använder kakor för statistikinsamling. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användandet av kakor.

Invigning av forskarskolan i uppdragsarkeologi, GRASCA

Forskarskolans åtta doktorander (från vänster): Jonathan Lindström, Charina Knutson, Ivonne Dutra, Ulrika Söderström, Vivian Smits, Clara Alfsdotter, Delia Ní Chíobhaín Enquist och Fredrik Gunnarsson. Längst till höger syns forskarskolans föreståndare, professor Cornelius Holtorf.

1 november startade den nya forskarskolan i uppdragsarkeologi vid Linnéuniversitetet. GRASCA står för graduate school in contract archeology. I första omgången har åtta doktorander antagits, vilka de kommande åren ska skriva avhandlingar om hur uppdragsarkeologin kan utvecklas och bli mer samhällsrelevant. GRASCA finansieras med stöd av KK-stiftelsen. Eftersom det är en företagsforskarskola är doktoranderna anställda av företag i branschen. Deltagande företag är Museiarkeologi Sydost vid Kalmar läns museum, Jamtli i Östersund, Bohusläns museum och Studio västsvensk konservering i Göteborg.

Doktoranderna kommer att ägna sig åt avhandlingsarbete på 80 % och fortsätta arbeta för sina företag på 20 %. En vecka i månaden kommer de att träffas i Kalmar för gemensamma föreläsningar, seminarier och kurser. GRASCA kommer att bli ett lyft för hela arkeologibranschen, men naturligtvis också för den humanistiska och kulturvetenskapliga forskningen vid Linnéuniversitetet. För projektet ”Tillämpat kulturarv” kommer forskarskolan att innebära fler samarbetspartners och fler FoU-möjligheter.

Invigningen av GRASCA ägde rum i Kalmar under vecka 48. Det var en intensiv vecka då forskarskolans doktorander samlades för första gången. De fick träffa sina handledare och introducerades för viktiga funktioner vid universitetet. Forskarskolans styrelse och ledningsgrupp möttes. En särskild gästföreläsning anordnades, då Dr. Rachael Kiddey från University of York bjudits in för att tala om urbanarkeologi och hemlösa. Under invigningsveckan deltog även representanter från företagen och inbjudna gäster från exempelvis Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, KK-stiftelsen och uppdragsarkeologiska företag runt om i landet.

Onsdagen var den officiella invigningsdagen. Deltagarna fick ta del av korta föredrag kring syftet med GRASCA och uppdragsarkeologins framtid. Därefter fick doktoranderna under högtidliga former ta emot sina antagningsbesked ur dekanens hand. Dagen avslutades med en festmåltid på Glasverandan, mingel och tal. Det ska verkligen bli roligt att fortsätta följa GRASCA och dess doktorander och delta i deras aktiviteter, jag hoppas att alla som är intresserade av arkeologi, kulturarv och samhällsutveckling gör detsamma!

Rachael Kiddey, "The stuff of which we are made: Homelessness and archaeology as advocacy".

Cornelius Holtorf om syftet med GRASCA och uppdragsarkeologins framtid.

Kategorier:

GRASCA
 
arkeologi
 
forskning
 

    Kommentera