Den här sidan använder kakor för statistikinsamling. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användandet av kakor.

Workshop kring experimentellt kulturarv i världsarvet

Bodil Petersson inledde workshoppen.

Bodil Petersson vid LNU håller på att skapa ett projekt kring experimentellt kulturarv tillsammans med en grupp konstnärer verksamma på Öland. Syftet är att sammanföra arkeologi och konst och utforska vad som händer i detta möte. Under två dagar anordnades en workshop med forskare, kulturarbetare och konstnärer med föreläsningar, filmvisning, kreativt skapande och konkreta övningar. Huvudtematemat var hur man kan arbeta med att utveckla och använda världsarvet som finns på Öland (turistmässigt, konstnärligt, experimentellt, etc.), men också världsarvens betydelse i ett globalt perspektiv.

Ett annat tema handlade om våld/icke-våld och knöt an till Sandby borg och den massaker som förmodas ägt rum där för 1600 år sedan. Nyligen beviljades Kalmar läns museum medel från Riksbankens Jubileumsfond för ett forskningsprojekt kring Sandy borg. I detta projekt ingår ett delprojekt som handlar om hur platsen kan förstås och brukas i samtiden av olika fokusgrupper. En av dessa fokusgrupper är lokala konstnärer, som i sina verk arbetar med Sandby borg som utgångspunkt och genom musik, bild och installationer gestaltar platsen och den historiska händelsen. Workshopen fick utgöra startskottet för detta delprojekt och jag (Carolina) och Bodil fick många spännande idéer och uppslag för hur vi ska gå vidare. Det var verkligen inspirerande att samarbeta med människor som har ett helt annat perspektiv på arkeologi och historia än det rent vetenskapliga och jag tror att alla inblandade parter är lika nyfikna på vad det här projektet kommer att utmynna i.

Lite kort om vad experimentellt kulturarv är:

 • En mötesplats
 • En metod
 • Ett förhållningssätt
 • Experimentellt
 • Gränsöverskridande
 • Anakronistiskt
 • Lekfullt
 • Nyskapande
 • Inspirerande

Cornelius Holtorf om världsarven i ett globalt perspektiv.
Ludvig Papmehl-Dufay om det publika arbetet med Sandby borg.

Kreativt skapande i mindre grupper.

Kategorier:

experimentellt kulturarv
 
Sandby borg
 
arkeologi
 

  Kommentera