Den här sidan använder kakor för statistikinsamling. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användandet av kakor.

Kulturarv, normer och negativa stereotyper

Tillbaka från semestern möttes jag av den hoppingivande nyheten att Kulturrådet har fått i uppdrag av Regeringen att öka kunskapen om normer och negativa stereotyper inom konst och kultur. Kulturrådet kommer att samarbeta med Riksutställningar och Forum för levande historia kring detta. Eric Fugeläng vid Riksutställningar meddelar att: "Vi kommer inleda arbetet med att bygga upp ytterligare kunskap om hur olika museiinstitutioner runt om i landet redan arbetar med dessa frågor samt samla in en rad praktiska erfarenheter. Nästa steg blir att ta fram en strategi för hur vi på bästa sätt kan stödja museerna i hur de utifrån sina olika förutsättningar och befintliga uppdrag kan synliggöra normer och utmana negativa stereotyper." Det ska bli spännande att följa och förhoppningvis kunna bidra till detta arbete. Läs mer om uppdraget här.

Själv har jag funderat på hur en normkritisk kulturarvspedagogik skulle kunna se ut och vilka metoder och verktyg som behövs. I våras höll jag en föreläsning med titeln "Normkritiska perspektiv på kulturarv och kulturarvspedagogik" för studenterna på kursen Kulturarv och kulturarvspedagogik vid Malmö högskola. Då diskuterade jag hur normer påverkar individ, samhälle och föreställningarna kring kulturarv, vad normkritik innebär och framväxten av normkritisk pedagogik.

Normkritisk kulturarvspedagogik har ännu inte etablerats som ett särskilt fält i Sverige, men den kan sägas sammanföra normkritisk pedagogik och kritiska kulturarvstudier. En normkritisk kulturarvspedagogik påverkar hela kulturarvsarbetet, hur vi samlar in, förvaltar, tolkar, tillgängliggör och använder kulturarv i olika verksamheter. Det kan exempelvis handla om hur föremål ska kategoriseras, hur historiska skeenden ska tolkas, vilka representationer som förmedlas, vilka individer/grupper man vänder sig till eller vilka organisationer man samarbetar med. Här gäller det att ha metoder och verktyg för att arbeta inkluderande och demokratiskt, feministiskt och antirasistiskt, och att undvika ett språk eller praktiker som reproducerar fördomar och stereotyper.

Är du och din organisation intresserade av normkritiskt arbete? Kontakta mig gärna om du vill att jag ska hålla en föreläsning för er på temat eller om ni har en intresssant projektidé som ni vill utveckla och söker en samarbetspartner!

Kategorier:

pedagogik
 
samverkan
 

    Kommentera