Den här sidan använder kakor för statistikinsamling. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användandet av kakor.

Projektets nya praktikant

Mitt namn är Lovis Moreau och jag läser etnologi vid Göteborgs universitet. Som en del i min masterexamen kommer jag under hösten att vara praktikant på Kalmar läns museum. En av mina uppgifter de kommande månaderna är att vara forskningsassistent åt Carolina inom projektet Tillämpat kulturarv. Under min utbildning har begreppet kulturarv varit ett ständigt återkommande tema. Vad det är, för vem det finns och hur det ska användas. Som jag ser det kan ett kulturarv använt på rätt sätt vara något som länkar samman dåtid, nutid och framtid.

För att sätta mig in i projektet har jag läst artikeln ”Contemporary Heritage and the Future”, Cornelius Holtorf och Anders Högbergs bidrag till antologin The Palgrave Handbook of Contemporary Heritage Research (2015). Här skriver de att framtiden är något som ofta glöms bort i arbetet med kulturarv. Fokus hamnar istället på att bevara det som i våra ögon är viktigt utan att det reflekteras över vem det ska bevaras för. Det som vi idag anser så värdefullt att det ska få kulturarvsstatus kan uppfattas på ett helt annat sätt i en framtida kontext. Vad som bedöms vara värt att vårdas och bevaras till kommande generationer handlar om den historia vi vill berätta om oss själva varför många kulturarv säger mer om den samtid då det fått sin status än om den dåtid när det skapades. Författarna menar att vi måste definiera den framtid vi bevarar för och istället för att bevara för all framtid tänka i olika långa tidsspann.

Efter alla dessa teoretiska diskussioner inom universitetets väggar tycker jag att det ska bli otroligt intressant att få se hur det går att arbeta med kulturarv i praktiken och hur akademiska kunskaper kan förenas med erfarenheter från andra delar av samhället. Detta tror jag är nödvändigt om våra kulturarv ska kunna bli en länk mellan tider och mellan människor. Jag ser fram emot en spännande och väldigt lärorik höst!


    Kommentera