Den här sidan använder kakor för statistikinsamling. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användandet av kakor.

Kulturarv och historiskt återskapande

Den 21-22 oktober anordnades en workshop på temat "Kulturarv och historiskt återskapande" av Historiska studier vid Malmö högskola och Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet. Syftet med workshopen var att sammanföra forskare, kulturarvsinstitutioner och intresseorganisationer för att utifrån olika perspektiv diskutera det aktuella området. Förhoppningen var att detta skulle resultera i nätverksbyggande, nya samarbeten och forskningsprojekt.

Termen historiskt återskapande är givetvis brett och kan sägas innefatta alla försök att rekonstruera eller levandegöra historien. Arrangörerna menade i sin inbjudan att: "Förmedling av ett uppfattat gemensamt förflutet i olika former av historiskt återskapande har varit en stor företeelse de senaste åren. Olika aktörer, privata såväl som offentliga, använder sig av drama, skådespel och regisserade uppsättanden av historiska händelser, skeenden och epoker för att levandegöra människors liv samt skapa en förbindelselänk till en förflutenhet."

Under workshopen fick vi ta del av flera presentationer om olika typer av historiskt återskapande. Anders Linde Laursen, Malmö högskola, berättade om danskättlingars upprätthållande av dansk kultur i byn Solvang i Kalifornien. Cornelius Holtorf, Linnéuniversitetet, berättade om sitt möte med en grupp män som klär ut sig till soldater och återskapar Vietnamkriget i Tennessee. Robin Ekelund, doktorand vid Malmö högskola, presenterade sitt pågånde avhandlingsarbete om den nutida modskulturen i Sverige och dess subkulturella bruk av historia. Malin Karlsson, Örebro läns museum, pratade om slöjd och att sy medeltida kläder. Stefan Nyzell, Malmö högskola och Lunds universitet, pratade om HEMA, förbundet som främjar historiska europeiska kampkonster. Carl Holmberg (bilden ovan), Göteborgs universitet, höll ett spännande föredrag om det speciella intresset för "indiankultur" i Tyskland från 1800-talet och framåt.

Vi dsikuterade även olika teoretiska aspekter av återskapandet. Anette Warring, Roskilde universitet, problematiserade synen på autencitet. Bodil Petersson, Linnéuniversitetet, menade att anakronismer kan användas som en metod. Anne Brædder, Århus universitet, pratade om kroppslighet och den fysiska upplevelsen av att delta i ett historiskt rollspel. Kristina Hildebrand, Hamstad högskola, diskuterade heteronormativitet i reenactmentvärlden. Själv presenterade jag en artikel som jag håller på att skriva om tidsresor och normkritisk pedagogik.

Det var två mycket roliga dagar och jag tror att alla vi som var med lärde oss jättemycket. Vi har nu bildat ett nätverk och planerar framtida workshops, konferenser och publikationer. Vill du vara med? Kontakta Stefan Nyzell: stefan.nyzell@mah.se

Kategorier:

Historiskt återskapande
 
samverkan
 
konferens
 

    Kommentera