Den här sidan använder kakor för statistikinsamling. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användandet av kakor.

Mottagandeprojektet

Kalmar läns museum har tillsammans med Linnéuniversitetet, Kulturparken Småland och länsstyrelserna i Kalmar- och Kronobergs län börjat fundera på hur vi tillsammans skulle kunna göra något kring flyktingmottagande. Under hösten 2015 tog Sverige emot fler flyktingar och migranter än vad som gjorts sedan slutet av andra världskriget. Detta påverkade stora delar av samhället på olika sätt. Representanter från myndigheter, kommuner och civilsamhället deltog i mottagandet. Hur gick mottagandet till? Vad kan vi lära oss av dessa erfarenheter för att skapa ett värdigt mottagande i framtiden? Och hur ser läget ut idag?

För att få en bild av detta har det skapats en referensgrupp bestående av personer som på olika sätt är en del i mottagandet av flyktingar och migranter. I gruppen ingår representanter för myndigheter, privata aktörer och ideella organisationer för att ge en så bred bild som möjligt. Det har under hösten hållits två träffar med referensgruppen här på Kalmar läns museum och det har blivit spännande samtal där erfarenheter utifrån olika perspektiv och erfarenheter diskuterats och jämförts. Utifrån detta hoppas vi kunna genomföra ett större projekt framöver där museets roll skulle bli att omvandla den forskning som genomförs av Linnéuniversitetet till ett material som skulle kan förmedlas till en bredare grupp. Exempelvis med en utställning eller ett pedagogiskt program. Då ett av målen är att förbättra mottagandet i framtiden skulle de erfarenheter som kommer fram i projektet kunna användas till att ta fram och genomföra fortbildningar för personal som arbetar med flyktingmottagande.

I ett sådant här projekt blir styrkan med samverkan mellan universitet och museum tydlig. Där en part skapar kunskap och den andra förmedlar den. När helt ny forskning snabbt kan föras ut till en bredare publik och framförallt till dem som direkt berörs.

Kategorier:

migration
 
integration
 
samverkan
 
museum
 
forskning
 

    Kommentera