Den här sidan använder kakor för statistikinsamling. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användandet av kakor.

Hälsa och Kultur i Kalmar län

Sista mötet för styrgruppen för Hälsa och Kultur i Kalmar län.

Under hösten fick vi i uppdrag att utvärdera Hälsa och Kultur i Kalmar län, ett projekt var syfte varit att föra samman personer som arbetar med hälsa och personer som arbetar med kultur i länet. Projekt har pågått i tre år och nu håller på att avslutas. Initiativtagare till projektet var Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län, medan projektledningen förlades till Kalmar läns museum då det här fanns erfarenhet av att arbeta med kultur och kulturarv inom äldrevården. Som projektledare tillsattes en kulturvetare och en hälsovetare för att båda sidor skulle representeras. Att kultur kan ha en positiv inverkan på hälsan är något som de senaste åren uppmärksammats och forskats om inom flera olika områden. Syftet med projektet var att se hur detta kan omsättas i praktiken genom att skapa samverkan mellan kultur- och hälsosidan i länet och få dem att tillsammans utarbeta metoder för att ge kultur ett större utrymme inom vården. Projektarbetet fokuserades på tre pilotkommuner, Emmaboda, Mönsterås och Västervik.

När vi utvärderat projektet har det blivit tydligt hur lite kontakt det fanns mellan de olika områdena innan projektet, men också att de i pilotkommunerna nu har lärt känna varandra och fått ut mycket av samarbetet. Samtidigt är det inte en helt enkel process att börja arbeta tillsammans med personer från ett helt annat område och för att få det att fungera krävs det tid till att lära sig varandras sätt att arbeta och uttrycka sig. Att de två områdena använder olika språk är något nästan alla som intervjuas i utvädringen tagit upp. Detta är något som är värt att tänka på när det kommer till alla typer av samverkan, att det inte är självklart att det från början råder samsyn, men att om det ges tid till att lära känna varandra och våga se sig själv genom någon annans ögon ofta blir väldigt givande. Ett tydligt bevis för detta är att de som medverkat i projektet vill fortsätta arbeta med hälsa och kultur även efter att projektet avslutats och att de vill fortsätta de samarbeten som satts igång under projekttiden.

Vår utvärdering handlar till största del om hur projektet påverkat de instanser som arbetet med det. I de utvärderingar som tidigare gjorts av pilotprojekten har det också visat sig att de som tagit del av projektet som vårdtagare fått ut mycket av de aktiviteter de deltagit i. En positiv bieffekt har varit att även personalen inom exempelvis äldrevården upplevt att projektet gjort deras jobb roligare och fått dem att känna sig sedda i sin yrkesroll. Men det är inte bara hälsosidan som gagnats av projektet utan de som arbetar med kultur har fått nya målgrupper att rikta sin verksamhet mot och med det lärt sig nya sätt att arbeta.

Projektet Hälsa och Kultur i Kalmar län är ett bra exempel på hur två områden som vid första anblick verkar ligga långt ifrån varandra genom samverkan kan hitta nya sätt att arbeta och att detta kan påverka både organisationer och människor till det bättre.

Utvärderingsrapporten kan ni läsa här.

Kategorier:

samverkan
 
Kalmar
 

    Kommentera