Den här sidan använder kakor för statistikinsamling. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användandet av kakor.

Experimentellt kulturarv

Under två dagar genomfördes en workshop på Mellby Ör Inn, på sydöstra Öland, inom ramen för projektet Experimentellt kulturarv. Tanken med projektet är att genom att sammanföra forskning och konst ge nya perspektiv på kulturarv. Med utgångspunkt i fyra teman, Sandby borg, Blå Jungfrun, Ismanstorps borg och Ölands källor och vatten skapar de medverkande konstnärerna verk som väcker nya tankar om platserna, dess historia och roll i samtiden.

Dag ett inleddes med ett föredrag av Peter Bryngelsson om tystnad, hur vi upplever den och vår föreställning om en högljudd omgivning som ett nutida fenomen. Han menade att även om det är annat som låter idag, så låter det inte mer omkring oss. Och är det vi upplever som tystnad egentligen helt tyst? Vår föreställning om den tysta dåtiden är ett bra exempel på hur vi har en bild av hur saker och ting var förr utan att egentligen ha reflekterat över rimligheten i det.

Sedan samlades deltagarna i de grupper som skapats kring projektets fyra teman. Vi medverkade i gruppen som arbetar med Sandby borg. Då detta var andra tillfället som gruppen träffades hade de med sig skisser de arbetat med sedan workshopen som hölls i våras. Det var intressant att höra om hur de tänkt kring platsen och det som hänt där. Mycket av tankarna kretsade kring riter och hur det på ett symboliskt sätt skulle gå att skapa frid på platsen. Själva platsen i sig som den ser ut idag var något flera av konstnärerna utgått ifrån när de skapat sina skisser, med ljuset, havet och vinden i fokus. Kontrasten mellan den vackra och rofyllda plats det är idag och den massaker som de arkeologiska utgrävningarna visat har skett för 1600 år sedan är otroligt skarp. Vi pratade också om hur en plats som Sandby borg med dess historia kan kopplas till det som händer i världen idag och vilka paralleller det går att dra mellan folkvandringstiden då och den situation vi har nu med stora mängder människor som tvingas lämna sina hem. Och går det att använda berättelser från de personer som lever i Sverige idag med erfarenheter av den typ av brutalitet som utspelat sig på platsen för att skapa en en bredare bild? Det är svårt att tala om möjliga sätt att arbeta med Sandby borg utan att komma in på etiska frågor.

Dag två inleddes med en workshop om ickeverbal kommunikation ledd av den irländska konstnären Maria Kerin. Det handlade både om att kommunicera med sig själv inåt och att kommunicera med andra i grupp, helt utan att prata. Efter denna lugna och tysta start på dagen återgick vi till samtalen om Sandby borg och hur den konstnärliga processen och den arkeologiska processen kan kopplas ihop och lära av varandra.

Experimentellt kulturarv är ett spännande projekt som visar på de många olika sätt som finns att arbeta med kulturarv på. Jag tror att det kan vara nyttigt för forskningen att få in nya perspektiv och helt nya sätt att se på och tolka de platser och företeelser vi räknar till kulturarvet. Samtidigt kan konsten bli mer intressant när den kopplas till vetenskapen. Samverkan mellan konst och forskning kan också skapa ett intresse för kulturarv hos nya målgrupper och att visa på att kulturarv är något som ständigt förändras och förhåller sig till samtiden.

Kategorier:

experimentellt kulturarv
 
arkeologi
 
Sandby borg
 

    Kommentera