Den här sidan använder kakor för statistikinsamling. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användandet av kakor.

Två intressanta föreläsningar

Idag har jag hunnit gå på två intressanta föreläsningar anordnade av Institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet, där jag ju också har min arbetsplats. Först berättade Elisabeth Niklasson, nybakad doktor i arkeologi vid Stockholms universitet, om sin avhandling Funding Matters: Archaeology and the political economy of the past in the EU. I avhandlingen har hon undersökt EU:s satsningar på kulturarv och arkeologi och vilka föreställningar kring Europa och ett "gemensamt europeiskt arv" som ligger bakom dessa satsningar. Väldigt spännande att lyssna till/läsa om för alla vi som är intresserade kulturarvspolitikens villkor i ett internationellt perspektiv.

Därefter kunde vi via länk ta del av ett seminarium med våra kollegor i Växjö, där Christer Ahlberger, professor i historia från Göteborgs universitet, var på plats för att tala på temat ”Hemmet och tingen under 400 år”. Ahlberger lade fram olika teser kring hur den kulturhistoriska forskningen kan anlägga ett kognitivt perspektiv på relationen mellan människor och ting, för att därigenom nå kunskap om hur vi inte bara förändrar tingen utan även förändras av dem på ett mentalt plan. Det var ett intressant upplägg, men tydligt att tankegångarna fortfarande var i en utvecklingsfas då allt inte kändes självklart eller helt begripligt för seminariedeltagarna. Men jag är nyfiken på att lära mig mer och kommer att följa Ahlbergers fortsatta forskning i ämnet.

Håller du på med ett spännande forskningsprojekt kring kulturarv, arkeologi och kulturhistoria och vill presentera eller bolla idéer så kontakta oss gärna!

Kategorier:

arkeologi
 
forskning
 

    Kommentera