Den här sidan använder kakor för statistikinsamling. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användandet av kakor.

Active ageing and Heritage in Adult learning

Universitets- och högskolerådet anordnade en dag med temat "Internationellt samarbete för vuxnas lärande - vad kan man göra, hur har andra gjort?" i Stockholm där vi var med och tog del av hur olika aktörer arbetar med dessa frågor.

En av dem som höll i en presentation var Anna Hansen från Jamtli i Östersund. Hon berättade om AHA-projektet, Active Ageing and Heritage in Adult Learning, vilket handlar om lärande för äldre med demenssjukdom. I det här projektet har de alltså tagit begreppet livslångt lärande på allvar och fokuserat på en grupp som i vanliga fall kanske snarare förknippas med att tappa kunskaper och förmågor än att tillskansa sig nya.

Metoden som används kallas minnesstimulering. Kulturarvet används genom att platser och föremål de äldre haft en relation till integreras i aktiviteter stimuleras deras minnen vilket förbättrar både lärande och livskvalitet. Ett av målen är att utveckla metoder för vårdpersonal och anhöriga att arbeta med minnesstimulering utifrån kulturarv.

AHA är ett samverkansprojekt mellan fem museer och tre universitet. Förutom Jamtli är de deltagande museerna Beamish Museum i England, Den gamle by i Danmark, Hungarian Open Air Museum i Ungern och Maihaugen i Norge. De har ett gemensamt upplägg som genomförs på museerna och utvärderas av universiteten, vilka är Linnéuniversitetet, Aarhus Universitet och Newcastle University. Genom samverkan kan de förbättra sina metoder och samtidigt dokumentera de effekter som minnesstimulering ger.

AHA-projektet har många likheter med det projekt Kalmar läns museum haft tillsammans med Rönningegården i Mörbylånga, där de genom tidsresepedagogik har gett de boende och personalen en mer givande vardag. Även etnologen Kerstin Gunnemark vid Göteborgs universitet har arbetat med liknande metoder i form av minnesskåp. Att flera liknande projekt genomförs på olika ställen tyder på att det här är något som fungerar. Jag hoppas att metoden utvecklas och att personer med erfarenheter av andra kulturarv än de som uppkommit i en svensk kontext kopplas till projekten så att även de många äldre i Sverige som inte varit unga här får ta del av minnesstimulerande aktiviteter.

Kategorier:

samverkan
 
museum
 
forskning
 
EU
 

    Kommentera